Integritetspolicy enligt GDPR
för Nina Swennings
mäklarfirma:


Din integritet är viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy med övergripande information om hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter, samt dina rättigheter att få del av dem eller begära rättelse av felaktigheter.

Personuppgiftsansvarig:
Nina Swennings Mäklarfirma är personuppgiftsansvarig.
 
Vilken information samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en oss för försäljning av din bostad, anmäler dig till en visning, besöker vår hemsida eller är i kontakt med oss på annat sätt. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet, bostadsrättsföreningen eller kompletterande av adressuppgifter från Eniro och Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått.
Exempel på personuppgifter:
 
• Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 
• Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
 
• Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar
 
 
Vad är syftet med insamlingen och sparandet av uppgifterna?
Huvudsakliga syftet är för att kunna erbjuda dig en fastighetsmäklartjänst, d v s genomföra en bostadsaffär, eller utföra en värdering, fullfölja avtal eller erbjuda tilläggstjänster, värdebevakning, bostadsbevakning.
 
Vilken grund har vi för sparandet av uppgifterna? Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:
 
• Samtycke; då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
 
• Avtal; då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett köpekontrakt.
 
• Lagkrav; t ex måste vi arkivera uppgifter från en genomförd bostadsaffär i 10 år enligt Fastighetsmäklarlagen. Även Bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
• Berättigat intresse; då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer eller mailadress för att följa upp ditt besök på en visning.
 
Delar vi uppgifterna med någon?
När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig. Exempelvis behöver vi lämna ut uppgifter om dig till bostadsrättsföreningen om det gäller en försäljning/köp av bostadsrätt, till fotoföretag inför fotografering av bostaden, till Hemnet/Blocket/HittaHem för annonsering av bostaden etc.
 
Om Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) begär in uppgifter och handlingar vid tillsyn av mäklaren/mäklartjänsten är vi enligt lag skyldiga att lämna ut dessa. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag vid prövning av ett försäkringsärende. Detsamma gäller vid prövning mellan konsument och mäklare i Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
 
Exempel på de vanligaste lagringstiderna:
 
• Administration och skyldigheter kring bostadsförmedling: tio år från undertecknande av köpeavtalet enligt Fastighetsmäklarlagen som hänvisar till Preskriptionslagen.
 
• Åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion
 
• Bokföringsändamål: sju år från utgången av relevant räkenskapsår
 
• Direktmarknadsföring: 3 månader från tillträdet
 
 
Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna få kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.
 
• Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig
 
• Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
 
• Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
 
• Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.
 
• Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse). För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.
 
• Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta
 
Om du har klagomål på vår behandling
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn på den svenska marknaden. Telefon: 08-657 61 00,
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
 
Om du har frågor eller synpunkter på denna integritetspolicy eller vill använda någon/några av dina rättigheter är du välkommen att vända dig till:
Nina Swennings Mäklarfirma
Telefon: 0413-21206
e-post: nina.swenning@telia.com
 
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska.
 
 

Fastighetsmäklare i Höör, Sverige, mitt i Skåne

Tel. 0413 - 212 06
0730 - 333 167

E-mail:   nina.swenning@telia.com
 

Nina Swenning, fastighetsmäklare, Höör, Skåne